Jeg har altid været optaget af store skæbner. Ikke på grund af det specielle ved dem, men netop fordi disse skæbner udtrykte noget alment, noget som er i os alle, hvad enten fortællingerne bare ligger nogle få generationer fra os, eller de er på 100 generationers afstand. Ud af dette – og ud af min egen legetrang – er foredragsrækken vokset frem.

 

LUTHER - TIL KAMP MED ORDET
- ny kirkefortælling premiere marts 2017.
I anledning af 500-året for Luthers teser i Wittenberg, kommer denne nye kirkefortælling. Teserne var ikke et opgør med paven, de var tænkt som en hjælp og en vejledning, men efterhånden åbnede de for reformationen, der siden har præget hele Europa, fordi man enten var for eller imod.
Fortællingen om Luther vil kredse om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer.
Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet - og ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at virke fromme

 

 

DE FREDELIGE KRIGERE
Lige siden Aristofanes skrev ”Kvindernes Oprør” har der været civil ulydighed. Men den civile ulydighed blev først systematiseret og forfinet som et fredeligt våben, da Gandhi skabte sine teorier om ikke-vold og respekt for modstanderen. Siden da har verden haft den mulighed at vælge den risikable, men fredelige vej ud af konflikter.
Gandhi blev verdenskendt, da han stod i spidsen for den berømte saltmarch, der blev begyndelsen til enden på det engelske koloniherredømme over Indien. I Danmark blev Kaj Munk eksponent for modstand uden våben mod besættelsesmagten, og i Tyskland stod Dietrich Bonhoeffer frem som modstandsmand på et etisk grundlag.
Kaj Munk blev skudt, Bonhoeffer hængt og Gandhi likvideret af en attentatmand.
Foredragene kan opleves enkeltvis, eller i en samlet række.

 

 

GANDHI
- og hans eksperimenter med sandheden.
Mohandas K. Gandhi (1868-1948) blev født i Indien, uddannet i England, udviklede sine banebrydende tanker om sandhed, ikke-vold og respekt for modstanderne i Sydafrika, og blev den reelle åndelige kraft bag Indiens store frigørelse fra England. Det var med rette han fik tilnavnet Mahatma – den store sjæl. Han beklædte aldrig et officielt embede (bortset fra et enkelt år som partiformand), men var udelukkende i kraft af sin åndsstyrke en drivkraft i dannelsen af den nye stat Indien, og en reformator for 400 millioner indere, samt en inspirator for alle fredelige frigørelsesbevægelser i hele verden – senest i dele af det arabiske forår.

Dette foredrag kan høres selvstændigt, men er del af ”De fredelige Krigere”, en foredragsrække på foreløbig 3 foredrag.

 

 

KAJ MUNK
- mennesket og idealisten.
”Aldrig spørge om det nytter! Kun om det er sandt!”
Da Kaj Munks livsforløb blev afbrudt den 4. Januar 1944, var det da et martyrium, som han ville selv? Ingen kan give svaret, men foredraget vil forsøge at give et mere nuanceret billede af mennesket og idealisten, familiefaderen, præsten, journalisten og digteren Kaj Munk.
Caspar Koch ”spiller” citater, foredrag og prædikener af Kaj Munk og fortæller om nogle af hans sider, som måske er mindre kendte end hans tragiske død.
Caspar Koch modtog Kaj Munk-prisen for sin fremstilling af Kaj Munk på teatret.

Dette foredrag kan høres selvstændigt, men er del af ”De fredelige Krigere”, en foredragsrække på foreløbig 3 foredrag.

Religionsrapport: 70-året for Kaj Munks død - 07. jan. 2014 | DR P1


DIETRICH BONHOEFFER
- tro, kamp og kærlighed.
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 45) er kendt som en meget skarp og kompromisløs teolog, som har påvirket kirkerne i Tyskland, USA og Canada – og også herhjemme.
Mindre kendt er hans politiske virke lige fra den nazistiske magtovertagelse i 1933. Med skrift og tale modarbejder han den flodbølge af fremmedhad, der vælter ud over den tyske befolkning. Han optages i en modstandsgruppe, som dog splittes fuldstændigt ad af Gestapo. Og samtidigt udvikles det smukke kærlighedsforhold mellem Bonhoeffer og den purunge Maria von Wedemeyerr.

Dette foredrag kan høres selvstændigt, men er del af ”De fredelige Krigere”, en foredragsrække på foreløbig 3 foredrag.

 

 

 

SIDSTE TOG FRA TASHKENT
- en dansk officer blandt krigsfanger i revolutionens Rusland
At blive sendt ud til et af verdens brændpunkter i humanitær tjeneste, det kender vi kun alt for godt til i dag.
Min morfars opgave var at forbedre forholdene for alle de østrig-ungarske krigsfanger (fra 1. verdenskrig), og om muligt få dem hjem midt under revolutionen i Rusland. Fængslinger og summariske henrettelser hører til dagens orden, og den danske officer holder forbavsende længe på posten.
Uden at han selv vidste af det, spillede han en rolle i ”The Great Game”, spillet om den russiske adgang til Indien.
Til slut må han flygte med det absolut sidste tog fra Tashkent, kun for at finde ud af, at der også venter ham en opgave i Skt. Petersborg …

 

 

FORTÆLLERENS SKJULTE SPROG
- Om det usagte i lignelser, myter og eventyr.
Der har eksisteret fortællere fra tidernes morgen. Den mundtlige tradition er lige så gammel som vores tilværelse på to ben. Hvad er der blevet fortalt? Hvorfor er det blevet fortalt? Og hvordan?
Vi skal høre om den hemmelige, skjulte tradition: Fortælletraditionen.
Tidsmæssigt bevæger vi os fra istidshulerne til computerne. Og vi møder eksempler fra forskellige genrer: Biblen, eventyret og myten.

 

 

 

H. C. ANDERSEN
- en mosaik.
H.C.Andersen er en selvfølgelig bagage for os danskere. Så selvfølgelig, at vi måske slet ikke ser, hvad han indeholder. Og historierne om hans krukkede, selvoptagne sider kan let komme til at fylde meget.
Her kommer han selv til orde gennem rejseskildringer, fortællinger, digte – og selvfølgelig eventyr.
Og hvis H.C.Andersen ikke var blevet verdensberømt for eventyrene – så var han blevet det for sine rejseskildringer, som er blevet forbillede for en hel gren af journalistikken.

 

DE STÆRKE KVINDER
- Baronessen og Nobelpristageren.
Karen Blixens ”Min afrikanske farm” har gået sin sejrsgang over verden. Og Selma Lagerlöfs historier skaffede hende Nobelprisen. Litterært ligner de to kvinder slet ikke hinanden, men bag begge kvinders kamp for kunstnerisk og økonomisk overlevelse – i Ngong Hills i Kenya og Frykendalen i Värmland – ligger der et ønske om social retfærdighed, respekt for medmennesket og højnelse af den generelle levestandard. Begge kvinder kommer dermed til at indvarsle den nye tid, tiden efter 1. verdenskrig, som blev det afgørende brud med gamle dages patriarkat og arvede rettigheder. Den nye tid satser på lighed, værdighed for alle og et økonomisk fundament, der fungerer som sikkerhedsnet under selv de svageste. Foredraget tager os gennem de to kvinders forfatterskab og på besøg på den afrikanske farm og i den värmlandske dal.

 

PETER PLYS FOR VOKSNE
- en verden på hundrede meter
A.A. Milnes ”Peter Plys” er historien om en lille bjørn og hans venner.
Tøjdyrenes verden er en hel verden, og derfor indeholder den verden også alle temperamenter: der er den flegmatiske Peter Plys, den frygtsomme Grisling, den overaktive Ninka Ninus, den pedantiske ugle, det melankolske æseldyr osv.
Caspar Koch har brugt mange år af sine børns liv på at øve sig i alle disse forskellige stemmer, så de udtrykte lige nøjagtigt den rigtige stemning og naivitet. Aftenen bliver et kig ind i skuespillerens værksted – og et kig ind i vor tilværelses store fortælling, selvom den bare er fortalt af en lille plysbjørn.

 

 

BIBELHISTORIER FOR VOKSNE
Igennem 12 år har jeg turneret landet tyndt med ca. 320 opførelser af ”Testamentetrilogien”, dvs. ”Markusevangeliet”, ”Peter og Ilddåben” og ”Paulus – et spejl og en gåde”.
I foredragsrækken ”Bibelhistorier for voksne” har jeg taget disse 3 fortællinger og sat dem sammen med alt det baggrundsstof, som hørte med til indstuderingen af trilogien. Der kommer levende mennesker bag teksterne, og nu og da overraskende oplysninger.
Foredragene kan opleves enkeltvis, eller som en samlet række.
Plakaterne er lavet af Dorthe Brahms, og kan downloades i stort format ved at klikke på billederne

 

 

MARKUS
Markus er dramatikeren, der med den kortest mulige tekst giver den størst mulige handling. Handlingen ligger ikke i selve teksten, den ligger imellem linierne, fuldstændig som et moderne manuskript til et drama: i 1. Kapitel præsenteres vi for hovedpersonen, og allerede i 3. Kapitel har vi fået præsenteret fjenden samt hovedpersonens opgave og midlerne til at indfri denne opgave.
Markus´ medie er Fortællerens. Denne fortælling er en af de store fortællinger, som bærer vores kultur. Vi har Odysseen, Biblen, Sagaerne for at nævne nogle af de store fortællinger. Men Biblens fortællinger indeholder desuden vores tro, og er derfor mere end blot og bart drama eller fortælling.
Caspar Koch fremstiller centrale dele af evangeliets tekst og kommenterer selv ind i mellem.

Dette foredrag kan høres selvstændigt, men er en del af ”Bibelhistorier for voksne”, en foredragsrække på foreløbig 3 foredrag.

 

 

PETER
Download i stort formatOm apostlen Peter som Lukas og Johannes beskriver ham.
”Du er Simon – du skal kaldes Kefas!” dvs. Peter.
Dermed fik Simon Peter uopfordret et navn og en opgave. Navnet beholdt han, da Jesus senere blev hans mester, og opgaven brugte han de næste par år på at finde ud af, indtil den pludselig stod lysende klar for ham: han skulle være talsmand for helligånden, bærer af Guds kraft til menneskene. Fra da af svigter modet ham aldrig mere.
Caspar Koch fremstiller centrale dele af de bibelske tekster og kommenterer selv ind i mellem.

Dette foredrag kan høres selvstændigt, men er en del af ”Bibelhistorier for voksne”, en foredragsrække på foreløbig 3 foredrag.

 

 

PAULUS
Download i stort formatOm apostlen Paulus som han selv og Lukas beskriver ham.
Paulus – farisæeren, jøde og græker, teolog, debattør, teltmager af fag – er hidsig, følsom, iskoldt analyserende som græsk filosof, lidenskabeligt rasende som jødisk skriftklog. Alt dette hører med i mosaikken, der fuldstændiggør billedet af Paulus, den kristne kirkes arkitekt. Og han kommer ind på scenen fra højre og ”fejer” de gamle apostle ud, fordi han har haft et syn! Og fra da af er hans verden forandret.
Caspar Koch fremfører uddrag af brevene og tekster fra Apostlenes Gerninger og kommenterer selv ind i mellem.

Dette foredrag kan høres selvstændigt, men er en del af ”Bibelhistorier for voksne”, en foredragsrække på foreløbig 3 foredrag.

 

 

MARKUSEVANGELIET
- for konfirmander

Foredraget tager udgangspunkt i den 16-17 årige unge mand, der ser og oplever Jesus den sidste aften, hvor Jesus er i live. Og som derefter aldrig mere kan glemme ham.

Rent teologisk og historisk står jeg med en række gisninger, som ikke kan bevises. Men der er en række af sandsynligheder, som gør det rimeligt at føre de unge konfirmander ind i en verden, hvor spørgsmålet er: hvad ville du have gjort, hvis du havde oplevet det samme?

Foredraget vil (med udgangspunkt i evangelierne og Apostlenes Gerninger) forsøge at sætte kød og blod på Johannes med tilnavnet Markus. Hvem var han? Hvordan fik han sine oplysninger? Hvem fodrede ham med beretningerne om Jesus, de beretninger, der mange år senere blev til Markusevangeliet? Hvad foregik der i forældrenes hjem?

Der opføres dramatiske brudstykker af evangeliet i dets oprindelige ordlyd, mens vi prøver at se evangeliet og dets budskab gennem en ganske ung mands briller.

Foredraget kan holdes for flere konfirmandklasser, gerne i kirken.
Pris: 6.500,- + transport fra Aarhus.

 

 

Praktiske oplysninger

Alle foredrag varer ca. 1:45 med en pause mellem de to afdelinger. Hvis andet ønskes kan det selvfølgelig aftales. Hvis der ønskes mikrofon skal det være en hoved- eller clipsmikrofon. Mikrofon på stativ eller håndmikrofon kan ikke anvendes, da jeg undervejs bevæger mig og “fremstiller” personen eller citatet. Der skal ikke være talerstol eller pult, bare fri gulvplads.

Alle foredrag koster 6.500,- + transport fra Aarhus. Ved bestilling af 3 foredrag i samme sæson er prisen 5.500,- + transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caspar Koch - Viborgvej 132 - 8210 Aarhus V - telefon 86 15 25 24 / 40 11 25 24 - ck(a)ckoch.dk webdesign:webdesign